Arrangører & hjælpere

Print Friendly, PDF & Email

Vilkår for arrangører og hjælpere på lejren

Arrangører og hjælpere er alle os, der har lavet en fast forhåndsaftale med en “områdeansvarlig” på et bestemt arbejdsområde på lejren, og derefter er indregnet som arbejdskraft på dette område og i denne gruppe. Alt skal koordineres med den områdeansvarlige.  (se listen over områdeansvarlige her)

Herunder er et forsøg på at klargøre forskellen på forventninger og ansvar, afhængig af din status.

Alle arrangører og hjælpere:
Vi tilbyder dig en uges ophold på Djurslands skønneste lejrplads. Her kan du gratis få anvist en teltplads af en pladsmand. Du vil ugen igennem, kvit og frit, kunne forsyne dig med stedets udsøgte kulinariske nydelser. Derudover kan du også (hvis du selv medbringer en kop) forsyne dig med gratis kaffe og te i kagefeen hele ugen.
Skulle du få en ledig stund, samt lyst til fysisk udfoldelse og input til hjernen, kan du, efter aftale med din områdeansvarlige, uden beregning deltage på ugens mange workshops.
Generelt forventer vi at alle der arbejder for lejren fremstår som gode eksempler og hjælper med til at alle overholder vores fælles spilleregler (skrevne og uskrevne).
Alle har bånd på! (Især os, der arbejder på lejren!!) Du er selv ansvarlig for at blive korrekt online tilmeldt på forhånd. Hvis du er i tvivl om noget, så spørg den ansvarlige for dit område.
Under lejren er du velkommen til at spørge, hvis der er noget du er i tvivl om. Handler det om penge er Mette Sumo, Inge Mwalu, Sanne Ntemi, eller Mads, som du finder på kontoret (bagved baren) gode at spørge. Ellers spørg i Infoen!

Arrangør
Arbejde: Dit arbejde tager typisk mindst 8 timer dagligt under lejren. Du deltager i opbygning/nedrivning efter nærmere aftale med dit område. Du deltager så vidt muligt i årets møder. Du er medansvarlig for alt hvad der sker på lejren.
Godtgørelse: Som tak for din hjælp deltager du gratis på lejren. Dertil modtager du en ‘godtgørelse’ på 1000,- til dækning af dine udgifter vedr. telefon, småkørsel, brug af egen computer/printer etc. etc.
Børn: Dine egne børn til og med 14 år deltager gratis. (Gælder også ’samboende børn’, altså din familie)
Når de er 15-17 år deltager de til halv pris, såfremt de tager en væsentlig tjans (forældrenes ansvar at finde en passende). Tjansen skal være aftalt med pågældende område INDEN lejren, og være meddelt af områdeansvarlig til Info’en.
Hvis dine børn på 15-17 år ikke arbejder (udover de ‘almindelige unge-tjanser) på lejren, betaler de fuld pris ligesom alle andre.
Transport: Du kan få refunderet din transport til lejren, samt til årets alm. møder. Refusion er 1,- pr. kørt kilometer i egen bil (Kun den, der reelt har hånden på rattet får penge, ikke passagererne) Du kan også få refunderet din tog/bus billet.
Det gælder for al transportgodtgørelse, at det kun er transport indenfor landets grænser, samt at der maksimalt udbetales 700,- pr. person pr. anledning.
Der ydes transport-refusion til ét årligt arrangør-områdemøde, udover de fælles møder (Som ligger i oktober, marts og juni).

Hjælper
Arbejde: Dit arbejde tager typisk mindst 6 timer dagligt under lejren, efter nærmere aftale med dit område. Du behøver ikke at skrive dig på tjanser i Info.
Godtgørelse: Som tak deltager du gratis på lejren. Du er velkommen, men ikke forpligtet, til at deltage i de møder vi afholder i oktober (evaluering), marts (generalforsamling) og juni (junimøde).
Børn: Dine børn betaler almindelig pris.
Transport: Du kan få refunderet din transport til/fra lejren. Refusion er 1,- pr. kørt kilometer i egen bil (Kun den, der reelt har hånden på rattet får penge, ikke passagererne). Du kan også få refunderet din tog/bus billet.
Det gælder for al transportgodtgørelse, at det kun er transport indenfor landets grænser, samt at der maksimalt udbetales 700,- pr. person.

Halv-hjælper (Bruges kun ganske få steder)
Samme som ovenstående blot er alting “halvt”…
Du skal typisk arbejde 4 timer dagligt (lidt mere end ½ af en hjælper). Hvis du kun arbejder 3 timer dagligt på dit område, skal du i Info skrive dig på ’halv tjans’ af hvad alm. lejrdeltager skal.

Deltagere
Alle betalende deltagere påtager sig tjanser i løbet af lejren.
Enten 1 stor (ca. 7 timer) og 1 lille (ca. 4 timer),
Eller 3 små (ca. 4 timer) tjanser.
Eller en gennemgående tjans på ca. 2 timer dagligt.

HUSK:
På LEJRFOLDER hjemmesiden kan du finde masser af info om lejren og alle områderne